Cennik

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest indywidualnie ze stronami czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Istnieje możliwość płatności kartą (Visa, Mastercard, Maestro) oraz gotówką.

 

Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty, których wysokość zależy od rodzaju i wartości przedmiotu umowy:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłatę sądową
  • opłatę za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym

Wszelkich informacji o kosztach planowanych czynności notarialnych udzielamy bezpłatnie.